WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Tuotteet | Tuotteet | Tuotteet | Tuotteet

Matriisikytkentätaulujärjestelmät ja kokoojakiskoliittimet

Matriisikytkentätaulujärjestelmät ja kokoojakiskoliittimet +

Matriisikytkentätaulujärjestelmät ja kokoojakiskoliittimet CAGE CLAMP® -liitännällä: Kaksijänniteliittimet, matriisikytkentätaulut, yhteisen jännitteen matriisikytkentätaulut, riviliittimet matriisikytkentään ja yhteisen jännitteen liittimille.

Sovellukset, joissa käytetään matriisikytkentätauluja ja kytkentäliittimiä, ovat installaatiotekniikka, voimalat, elintarviketeollisuus ja prosessitekniikka. Erityisesti nämä sektorit tarvitsevat usein uudelleenjohdotusta käyttöönoton aikana. Tämä koskee anturi- ja toimilaitesignaalien lisäksi myös valvontajärjestelmien ja keskustietokoneiden signaaleja. Matriisikytkentätaulut ja kytkentäliittimet tarjoavat tätä ohjauksen ja kenttätason välistä rajapintaa varten tilaa säästävän ratkaisun yksi- tai kaksipääsyisille jakokeskuksille.

[..] Read more!
Valikoiman tuotteet: Ristikytkentäliittimet, Liityntämoduulit ja kokoojakiskoliittimet

Kokoojakiskoliittimet

Kokoojakiskoliittimet

Liityntämoduulitaulut (sarja 726 / 1,5 mm²/AWG 16)

Itsekytkevä tiiviistä johdotuksesta huolimatta: WAGO-matriisikytkentäpaneelit CAGE CLAMP® -liitännällä.

Yhteisjännite-matriisikokoonpano

Yhteisen potentiaalin matriisikytkentäpaneelit

Liittimet liityntämoduulitauluihin ja ristikytkentäliittimet (sarja 727 / 1,5 mm²/AWG 16)

Yksipuolisille jakorasioille. Sarjan 727 matriisikytkentätauluihin tarkoitettuja riviliittimiä käytetään esimerkiksi seinäasenteisissa jakokeskuksissa.

  • Newsletter Subscription
  • How may we help?
fi
Dokumenttia ei voitu lisätä kirjanmerkki-listaan
Tuote on lisätty kirjanmerkki-listaan
Sivu on lisätty kirjanmerkki-listaan
Infomateriaali on lisätty kirjanmerkki-listaan
Dokumentti on lisätty kirjanmerkki-listaan