WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Tuotteet | Tuotteet | Tuotteet | Tuotteet

Ylijännitesuojaus

Ylijännitesuojaus +

Laite- ja järjestelmäturvallisuus: Suojaat WAGOn ylijännitesuojauksella sähkölaitteesi ja -järjestelmäsi liian suurilta jännitteiltä järjestelmän korkean käytettävyyden varmistamiseksi.

Ylijännitteet voivat aiheuttaa huomattavia vaurioita sähkölaitteille ja -järjestelmille. Vauriot ja niiden aiheuttamat kustannukset voidaan välttää ylijännitesuojausta käyttämällä. Tärkeistä komponenteista, kuten jännitteestä riippuvaisista vastuksista (varistoreista, transienttisuojadiodeista) ja/tai purkaimista koostuvat järjestelmät maksimoivat käyttövarmuuden alhaisemmalla vikatiheydellä.

WAGOn ylijännitesuojauksen edut:

  • Järjestelmän suojaus ylijännitteeltä
  • Kapea, tilaa säästävä rakenne
  • Käyttökustannusten hallinta estämällä kalliit, suunnittelemattomat seisokit
  • Korkea toimintavarmuus ja järjestelmän käytettävyysaika

[..] Read more!
Valikoiman tuotteet: Ylijännitesuojaus
  • Newsletter Subscription
  • How may we help?
fi
Dokumenttia ei voitu lisätä kirjanmerkki-listaan
Tuote on lisätty kirjanmerkki-listaan
Sivu on lisätty kirjanmerkki-listaan
Infomateriaali on lisätty kirjanmerkki-listaan
Dokumentti on lisätty kirjanmerkki-listaan