| Tuotteet | Tuotteet | Tuotteet | Tuotteet

Ylijännitesuojaus

Ylijännitesuojaus +

Laite- ja järjestelmäturvallisuus: Suojaat WAGOn ylijännitesuojauksella sähkölaitteesi ja -järjestelmäsi liian suurilta jännitteiltä järjestelmän korkean käytettävyyden varmistamiseksi.

Ylijännitteet voivat aiheuttaa huomattavia vaurioita sähkölaitteille ja -järjestelmille. Vauriot ja niiden aiheuttamat kustannukset voidaan välttää ylijännitesuojausta käyttämällä. Tärkeistä komponenteista, kuten jännitteestä riippuvaisista vastuksista (varistoreista, transienttisuojadiodeista) ja/tai purkaimista koostuvat järjestelmät maksimoivat käyttövarmuuden alhaisemmalla vikatiheydellä.

WAGOn ylijännitesuojauksen edut:

  • Järjestelmän suojaus ylijännitteeltä
  • Kapea, tilaa säästävä rakenne
  • Käyttökustannusten hallinta estämällä kalliit, suunnittelemattomat seisokit
  • Korkea toimintavarmuus ja järjestelmän käytettävyysaika

[..] Read more!
Valikoiman tuotteet: Ylijännitesuojaus
  • Newsletter Subscription
  • How may we help?
fi
Dokumenttia ei voitu lisätä kirjanmerkki-listaan
Tuote on lisätty kirjanmerkki-listaan
Sivu on lisätty kirjanmerkki-listaan
Infomateriaali on lisätty kirjanmerkki-listaan
Dokumentti on lisätty kirjanmerkki-listaan